blackdating.org.za

Galdys
Galdys 28
Ghana, Kumasi
Angela
Angela 29
Ghana, Sunyani
Marc1906
USA, Peoria
ckimar41
Kenya, Nairobi
AngelaM
AngelaM 49
USA, Charlotte
janeja18
Kenya, Nairobi
Rahmah
Rahmah 33
Uganda, Kampala
Bigjay1
Bigjay1 37
USA, Pinellas Park
Cherie
Cherie 32
Uganda, Kampala